Biuro Rachunkowe Agnieszka Gut

O firmie

Biuro Rachunkowe Agnieszki Gut istnieje od 1998 roku i zajmuje się pełną obsługą księgowo-podatkową podmiotów gospodarczych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zdobytemu przy okazji prowadzenia ksiąg zarówno dla małych jak i bardzo dużych firm, oferujemy naszym klientom usługi najwyższej jakości, dbając przy tym o zachowanie standardów i etyki wykonywanego zawodu.

decor-about-us

W zmieniającym się świecie dbamy o poszerzanie i aktualizację wiedzy na temat rachunkowości i podatków uczestnicząc w szkoleniach, seminariach i konferencjach organizowanych m.in. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Akademię Biznesu MDDP w Warszawie.

Zakres świadczonych usług staramy się dopasowywać do indywidualnych potrzeb klienta. Nasze usługi mają pomóc Państwu w rozwiązywaniu codziennych problemów oraz ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z urzędami.

logo-cik

Oferta

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • Prowadzenie ewidencji VAT;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • Zamknięcie roku obrachunkowego jednostki: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale, informacja dodatkowa (zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o Rachunkowości) oraz zeznanie roczne.

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów/ewidencji ryczałtu

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów/ewidencji ryczałtu
 • Wprowadzanie zapisów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów/ewidencji ryczałtu;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych;
 • Prowadzenie ewidencji VAT;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego.

Obsługa kadrowo-płacowa i ZUS

 • Obsługa kadrowo-płacowa i ZUS
 • Przygotowywanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • Przygotowywanie listy płac;
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 • Prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
 • Sporządzanie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców;
 • Sporządzanie informacji PIT-11 pracowników;
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników;
 • Sporządzanie deklaracji na potrzeby ZUS i Urzędów Skarbowych i przekazywanie ich do właściwych organów.

Sprawozdawczość PFRON oraz obsługa dofinansowań dla osób niepełnosprawnych

 • Sprawozdawczość PFRON oraz obsługa dofinansowań dla osób niepełnosprawnych
 • Rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne;
 • Miesięczne informacje o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności niepełnosprawnych pracowników;
 • Sporządzenie wniosków o wypłatę refundacji składek, deklaracji i informacji dla celów PFRON.

Usługi dodatkowe

 • Usługi dodatkowe
 • Reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS;
 • Sporządzanie sprawozdań GUS;
 • Sporządzanie deklaracji INTRASTAT;
 • Opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont;
 • Przegląd ksiąg za okres nie objęty umową;
 • Nadzorowanie księgowości w firmie;
 • Pomoc przy zakładaniu i przekształcaniu firm;
 • Pomoc przy sporządzaniu wniosków kredytowych;
 • ... i wiele innych.
logo-firmino
Naszym klientom udostępniamy bezpłatnie system online do wystawiania faktur sprzedaży, umożliwiający prócz tego m.in. prowadzenie kalendarza, prowadzenie magazynu oraz sporządzanie szeregu analiz prowadzonej działalności na podstawie danych przesłanych przez biuro.

Współpracują z nami

ALTNAP S.C.

logo-filtrapol

AN-KA S.C.

logo-filtrapol

ANS-Electric

logo-filtrapol

DYNAMIC Travel

logo-filtrapol

ELPREX

logo-filtrapol

Energoma Sp.z o.o.
Wsparcie systemów
energetycznych

logo-filtrapol

Filtrapol
Klucz do filtracji

logo-filtrapol

Fundacja
Carpe diem

logo-filtrapol

KING-BROKER
Kancelaria Brokerska

logo-filtrapol

LABEL
Studio poligrafii
i reklamy

logo-filtrapol

LAST MINUTE EVENTS

logo-roza

MDDP
Akademia Biznesu

logo-mddp

PINA
Organic Restobar

logo-filtrapol

STUDIO RÓŻA
zdrowie & uroda

logo-roza

TIRfinance.pl

logo-filtrapol

TOMMY BURGER

logo-filtrapol

Zakład projektowania
i kierowania budową

logo-filtrapol

Ceny i promocje

Każdy z naszych klientów traktowany jest indywidualnie. Zakres świadczonych usług ustalamy tak, aby uwzględnić potrzeby klienta. Cenę negocjujemy biorąc pod uwagę formę prawną firmy, rodzaj prowadzonej księgowości oraz średnią ilość dokumentów w okresie rozliczeniowym.

Dla nowych klientów:
Jeśli właśnie znaleźli Państwo nasze biuro i chcą rozpocząć współpracę udzielimy Państwu 30% rabatu na pierwszy miesiąc prowadzenia ksiąg.

Uprawnienia

Właścicielka biura
Agnieszka Gut
posiada Certyfikat Księgowy
nr 54/2002
wydany przez Ministra Finansów
na podstawie § 3 ust. 2
rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 7 grudnia 2001 r.
w sprawie uprawnień
do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
(Dz.U. Nr 148, poz.1652)
certyfikat1 certyfikat2

Kontakt

ul. Legionów 93/95, p. 20
91-072 Łódź
agnieszka@e.pl

tel. (42) 634-35-29
kom. 602-581-518